Visuel identitet

Udviklingen af det grafiske design til hjemmesider vil man ofte tage udgangspunkt i museets øvrige grafiske udtryk; foldere, bøger og logo, men ikke nødvendigvis.
Det kan vise sig at logoet skal moderniseres eller et helt nyt skal designes for at kunne fungere sammen med et nyt design af hjemmesiden.
Et museums visuelle identitet er et vigtigt pejlemærke for brugere af museet, herunder også museets digitale formidling. Når museets grafiske udtryk udvikles er det derfor vigtigt at skelne til dets målgrupper. Det er ikke nok at museets personale synes om et bestemt udtryk. Dette gælder især på internettet, hvor brugerne kun er et klik væk fra en hjemmeside. Og – en dyr købt hjemmeside ingen gider se på – er spild af penge og arbejdskraft.