Analyser

Det kan være en god investering at anvende en uafhængig konsulent til at udføre analyser, hvis jeres museum skal investere i en stor ny hjemmeside.
Der vil typisk være tale om at analysere museets interne behov, brugernes behov og udarbejde en kommunikationsplan og pege på den/de mulige digitale løsninger. Anbefaling af udviklingsmodel vil indgå i analysen.
Den slags analyser hedder forundersøgelser, når man udvikler multimedier. De er nødvendige, hvis museet skal træffe kvalificerede og holdbare valg. Afhængig af opgavens karakter vil der også blive opstillet en kravsspecifikation, som museet kan anvende til at indhente tilbud efter hos it-firmaer. Webmus tilbyder at udføre en sådan forundersøgelse.